Contekst
                               to optimum
przestrzenne dla zastanej sytuacji
Contekst Pracownia Architektoniczna Tomasz Mainusz jest dynamicznie rozwijającą się firmą, powstałą w 2013 roku, opartą na 6-letnim doświadczeniu projektowym.

Każde zadanie projektowe traktuję indywidualnie, szukając adekwatnej odpowiedzi przestrzennej w kontekście zastanej sytuacji, przy uwzględnieniu oczekiwań inwestora oraz zadanych założeniach programowo-ekonomicznych.

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl